OVK.help

Gelling Publishing heeft met Vapro/Apply en Aboma onder auspiciën van SKO-Hobeon de opleiding Operationeel Veiligheidskundige ontwikkeld (OVK).

Deze website is speciaal ontwikkeld voor al diegenen die de opleiding OVK volgen, en biedt u als OVK-er ondersteuning bij het oefenen met schriftelijke examens, het ondersteunen bij het maken van bedrijfsopdrachten, en deze site biedt u de toegang tot de herregistratie in het register van Hobeon-SKO.

Deze herregistratie omvat een schriftelijk examen, het maken van een opdracht en het bespreken van een praktijkverhaal.

Partners

Naast Vapro (OVK industrie) en Aboma (OVK bouw) heeft Gelling Publishing een nauwe samenwerking met Apply opleiding en advies voor de reguliere OVK-opleiding . Samen hebben Gelling en Apply al enkele honderden OVK-ers opgeleid. En gevieren zijn er tientallen in-company opleidingen door het hele land uitgevoerd. Naast deze drie zeer belangrijke samenwerkende partijen heeft Gelling Publishing incidenteel samenwerkingen rond de OVK-opleiding met adviesbureau D en F te Breda, Alfabeeld te Amsterdam en Copla te Harderwijk.