Bijscholingsdagen

Bijscholingsdagen in kader van herregistratie

In 2019 zullen o.a. drie thema’s behandeld worden, te weten:

30 januari 2019 – Operationele arbeidshygiëne

Arbeidshygiëne richt zich op de zorg voor een goede werkomgeving zodat medewerkers gezond en veilig kunnen werken. Doel is uiteindelijk het beschermen van de gezondheid en het welzijn van de werknemers tegen werk-gerelateerde gevaren die gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken.

Operationele arbeidshygiëne biedt de juiste introductie in deze materie. Tijdens deze cursusmiddag wordt een doorkijk geboden van de arbeid hygiënische praktijk van alledag. Dit programma is bestemd voor de OVK-er die met goed resultaat de opleiding Operationeel Veiligheidskunde heeft afgerond en die behoefte heeft aan verdere verdieping op dit gebied.

Opzet

Ingegaan wordt op de ins en outs van de hinderlijke en schadelijke omgevingsfactoren die de gezondheid van de werknemer (nadelig) kunnen beïnvloeden.

Onderwerpen:

  • een doorkijk in de arbeidshygiënische praktijk;
  • chemicaliën / gevaarlijke stiffen / toxica stiffen / CRM stoffen;
  • biologische agentia;
  • schadelijk geluid en trillingen;
  • binnenklimaat;
  • fysische belasting en ergonomie.

Resultaat

Aan het eind van de dag is de deelnemer in principe in staat om:

  • een arbeidshygiënisch probleem te herkennen;
  • (preventieve) maatregelen te nemen om dit soort problemen te beheersen;
  • als een goede gesprekspartner van de preventiecoördinator en / of arbeidshygiënist te kunnen fungeren in het kader van RI&E of het beheersen van arbeidhygiënische  problemen;
  • te fungeren als de ‘neus en oren’ van de preventiecoördinator en/of arbeid hygiënist.

Docent: Peter Tijssen. RAH arbeidshygiënist.
Tijd: 13.00 – 20.00 uur
Kosten: € 395,00 exclusief BTW. incl. herregistratie bij Hobéon.

Naar aanmeldformulier


13 februari 2019 – Het maken van een taak risico-analyse

Docent: Herman Herrebout
Locatie: Kantoor Gelling Publishing bv Rotterdam
Tijd: 13.30 – 20.00 uur incl werkdiner
Kosten: € 395,00 ex BTW. incl. herregistratie bij Hobéon.

Naar aanmeldformulier


14 februari 2019 – ISO-norm 45001

De nieuwe ISO-norm 45001 over veilig en gezond werken en de opvolger van de Ohsas. Het accent ligt op de cultuur van de organisatie/stakeholders en de voornaamste harde criteria.

Docent: Wilfred Janssen HVK, lid Normcommissie. ISO 45001 bij de NEN.

Kosten: € 395,00 ex BTW. incl. herregistratie bij Hobéon.

Naar aanmeldformulier


12 maart 2019 – Fysieke belasting, tillen en werkhouding.

Docent: M. Hekert, arbeidshygiënist.
Tijd: 11.00 – 16.00 uur incl werkdiner
Kosten: € 395,00 exclusief BTW. incl. herregistratie bij Hobéon.

Naar aanmeldformulier


14 maart 2019 – Het basis Bouwbesluit, een uitgebreide schets.

Docent: Pieter de Boer HVK/Aboma
Locatie: kantoor Gelling Publishing, Rotterdam
Tijd: 13.30 – 20.00 uur incl werkdiner
Kosten: € 395,00 ex BTW. incl. herregistratie bij Hobéon.

Naar aanmeldformulier


21 maart 2019 – Het werken in besloten ruimten

Docent: drs. ing Cees Muusse
Locatie: kantoor Gelling Publishing, Nieuwerkerk aan den Ijssel
Tijd: Middag en avond
Kosten: € 395,00 ex BTW. incl. herregistratie bij Hobéon.

Naar aanmeldformulier


26 maart 2019 – Het arbeidsomstandighedenrecht, kroniek en relevante wetgeving en rechtspraak.

Docent: mr. Jan Harmen Kwantes
Locatie: kantoor Gelling Publishing, Rotterdam
Tijd: 14.00 -20.30 uur incl werkdiner
Kosten: € 395,00 ex BTW, incl. nieuw leerboek en herregistratie bij Hobéon.

Naar aanmeldformulier


27 maart 2019 – Beoordeling werkvergunningssystematiek.

Docent: Siep Slager HVK
Tijd: 13.00 – 20.00 uur
Kosten: € 395,00 ex BTW. incl. herregistratie bij Hobéon.

Naar aanmeldformulier


10 april 2019 – Risico’s herkennen en toezicht

Docent: Siep Slager HVK
Locatie: kantoor Gelling Publishing, Nieuwerkerk aan den Ijssel
Tijd: Middag en avond
Kosten: € 395,00 ex BTW. incl. herregistratie bij Hobéon.

Naar aanmeldformulier


2 mei 2019 – Het opstellen van een bedrijfsnoodplan ihk van ontruiming en brand

Docent: Louis van Wijk HVK
Datum: donderdag 2 mei 2019
Locatie: kantoor Gelling Publishing bv Rotterdam
Tijd 13.30 – 20.00 uur incl werkdiner
Kosten: € 395,00 ex BTW. incl. herregistratie bij Hobéon.

Naar aanmeldformulier

Aanmeldformulier

Deelnemer informatie


Bedrijfsinformatie