Bijscholingsdagen

Bijscholingsdagen in kader van herregistratie

In het voorjaar van 2020 zullen de volgende thema’s behandeld worden:


19 februari 2020 – Bouw- en sloopveiligheid

Inhoud
Bouw- en Sloopveiligheid is een onderdeel van het werk van het Bouw- en Woningtoezicht dat steeds meer aandacht vraagt. We bouwen steeds meer in de drukke en complexe bestaande omgeving waardoor het een steeds grotere uitdaging vormt dit op een veilige en verantwoorde wijze te kunnen doen. De Vereniging Bouw- en Woningtoezicht heeft een Landelijke richtlijn ontwikkeld die gemeenten, opdrachtgevers en uitvoerende partijen ondersteunt in het veilig kunnen bouwen en slopen. Deze richtlijn is in 2020 van kracht.

INHOUD DAG
– Status van de Bouw- en Slooprichtlijn
– De bouwveiligheidszone nader bekeken
– Casus bouw en civiel – verschil huidige en nieuwe situatie
– Rol opdrachtgever versus aannemer
– Hoe verhoudt de richtlijn zich tot V&G- en BLVC-plannen?
– De relatie tussen de Richtlijn en de Arbowet

Docent
De heer ing. P. de Boer – HVK, Aboma

Datum en tijd
19 februari 2020, 14.00 tot 20.30 uur met werkdiner

Locatie
Kantoor Gelling Publishing, Nieuwerkerk aan den IJssel

Kosten
€ 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon

Voor wie?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

Accreditatie
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier


4 maart 2020 – Operationele arbeidshygiëne

Arbeidshygiëne richt zich op de zorg voor een goede werkomgeving zodat medewerkers gezond en veilig kunnen werken. Doel is uiteindelijk het beschermen van de gezondheid en het welzijn van de werknemers tegen werk-gerelateerde gevaren die gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken.

Operationele arbeidshygiëne biedt de juiste introductie in deze materie. Tijdens deze cursusmiddag wordt een doorkijk geboden van de arbeid hygiënische praktijk van alledag. Dit programma is bestemd voor de OVK-er die met goed resultaat de opleiding Operationeel Veiligheidskunde heeft afgerond en die behoefte heeft aan verdere verdieping op dit gebied.

Opzet
Ingegaan wordt op de ins en outs van de hinderlijke en schadelijke omgevingsfactoren die de gezondheid van de werknemer (nadelig) kunnen beïnvloeden.

Onderwerpen

 • een doorkijk in de arbeidshygiënische praktijk;
 • chemicaliën / gevaarlijke stiffen / toxica stoffen / CRM stoffen;
 • biologische agentia;
 • schadelijk geluid en trillingen;
 • binnenklimaat;
 • fysische belasting en ergonomie.

Resultaat
Aan het eind van de dag is de deelnemer in principe in staat om:

 • een arbeidshygiënisch probleem te herkennen;
 • (preventieve) maatregelen te nemen om dit soort problemen te beheersen;
 • als een goede gesprekspartner van de preventiecoördinator en/of arbeidshygiënist te kunnen fungeren in het kader van RI&E of het beheersen van arbeidshygiënische problemen;
 • te fungeren als de ‘neus en oren’ van de preventiecoördinator en/of arbeidshygiënist.

Docent
De heer Peter Tijssen, arbeidshygiënist (RAH).

Datum en tijd
4 maart 2020, 14.00 tot 20.30 uur met werkdiner

Locatie
Kantoor Gelling Publishing, Nieuwerkerk aan den IJssel

Kosten
€ 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon

Voor wie?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

Accreditatie
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier


11 maart 2020 – Ongevalsonderzoek

INHOUD DAG

 • Wetgeving in relatie tot ongevallen
 • Ongevallen
  o Onderzoek
  o Melding
  o Registratie
  o Maatregelen et cetera
 • Modellen en analyse aan de hand van het Modellenboek voor Veiligheidsprofessionals, bijvoorbeeld:
  o Feitenboomanalyse
  o Zwitserse kaas model et cetera
 • Cultuur in relatie tot modellen, bijvoorbeeld:
  o Hoe kijkt de organisatie naar ongevallen?
  o Toekomst
  o Knelpunten

Docent
De heer Walter Zwaard

Datum en tijd
11 maart 2020, 14.00 tot 20.30 uur met werkdiner

Locatie
Kantoor Gelling Publishing, Nieuwerkerk aan den IJssel

Kosten
€ 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon

Voor wie?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

Accreditatie
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier


25 maart 2020 – TRA / LMRA en V&G-plan

Een inhoudelijke bijeenkomst over de TRA/LMRA en V&G-plan, de voorbereiding voor OVK’ers en uitvoerenden voor het maken van toolboxen.

INHOUD DAG
LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) of start-werkanalyse is een korte risicobeoordeling die direct voor aanvang van de werkzaamheden op de werkplek wordt gedaan door de medewerkers die de werkzaamheden gaan uitvoeren. Doel van de LMRA is om de medewerkers op de werkplek zich bewust afvragen of alle (potentiële) veiligheids-, gezondheids- en milieurisico’s zijn onderkend en of er voldoende beleidsmaatregelen zijn getroffen om ongevallen te voorkomen (‘Bezint eer ge begint’).

De TRA is een systematische methode om risico’s van een risicovolle taak te analyseren, classificeren te evalueren en te herkennen (AI-45).

Het is verplicht om een V&G-plan op te stellen voor projecten (bouw, onderhoud, sloop, renovatie) van een bepaalde omvang of met hoge risico’s. Het V&G-plan is een onmisbaar document met informatie over de risico’s en benodigde beheersmaatregelen op het project en tevens de afspraken tussen de verschillende partijen. Maar wie moet het V&G-plan opstellen en wat moet er allemaal in staan? En voor wie is het V&G-plan bestemd? Dit wordt in deze toolbox toegelicht.

Docent
De heer Herman Herrebout/MVK/HVK Vervaet Machinery, Biervliet en docent MVK

Datum en tijd
25 maart 2020, 14.00 tot 20.30 uur met werkdiner

Locatie
Kantoor Gelling Publishing, Nieuwerkerk aan den IJssel

Kosten
€ 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon

Voor wie?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

Accreditatie
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier


2 april 2020 – Risico’s herkennen en toezicht

INHOUD DAG

A. Risico’s herkennen

 • Voorbereiding op de cursusdag: cursisten maken een lijstje met prioritaire risico’s uit hun omgeving en maken elk 2 foto’s van onveilige situaties. Zo nodig raadplegen de cursisten hun RI&E / TRA.
 • Tijdens de bijeenkomst bepalen we de grootte van het risico met behulp van Fine & Kinney zoals dat in de OVK is aangeboden. Zo nodig de aandacht nog leggen op de principes:
  o ARM: activiteit – risico – maatregelen.
  o RITS: risico – informatie – toezicht – analyse (complimenteren en corrigeren).

B. Toezicht
Uitleg over toezicht:

 • Hiërarchisch toezicht op eigen werknemers.
 • Coördinerend toezicht op (onder)aannemers.

C. Aanspreken

 • Aanspreken in kader signaleren onveilige situaties en toezicht.
 • Interactieve simulatie aanspreken van praktijkcasus op basis van genomen foto’s.
 • In twee talen elkaar beurtelings aanspreken.
 • Methodiek (alleen stellen van vragen)
 • In zie ……………………………
 • Wat kan er mis gaan?
 • Wat zou je er zelf aan kunnen doen?
 • Wat spreken we af? (Behalve afspraak ook nagaan of er een melding gevaarlijke situaties moet worden gedaan, met opdrachtgever opnemen of nog aandacht aan melden en afhandelen onveilige situaties besteed moet worden).

Docent
De heer Siep Slager– HVK

Datum en tijd
2 april 2020, 14.00 tot 20.30 uur met werkdiner

Locatie
Kantoor Gelling Publishing, Nieuwerkerk aan den IJssel

Kosten
€ 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon

Voor wie?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

Accreditatie
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier


7 april 2020 – Gevaarlijke stoffen in een notedop

Docent
Mevrouw Tamara Onos

Datum en tijd
7 april 2020, 14.00 tot 20.30 uur met werkdiner

Locatie
Kantoor Gelling Publishing, Nieuwerkerk aan den IJssel

Kosten
€ 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon

Voor wie?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

Accreditatie
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier


22 april 2020 – Wetgevingsactualiteitendag

INHOUD DAG

 • Start met het wetgevings- en aansprakelijkheidsonderdeel
 • Opfrissen kennis wetgeving
 • Verdieping bestaande kennis
 • Vragen
 • Casuïstiek
 • Toepassen ontwikkelingen

Ook wordt aandacht besteed aan:

 • Arbowetgeving
 • Systeemvoorschriften
 • Partijen en personen
 • Derden en contracten
 • Handhaving en ISZW
 • Aansprakelijkheid
 • Voorkomen beroepsziekten
 • Beperking ziekteverzuim
 • Voorkomen schadeclaims
 • Verbeteren van kwaliteit primair proces

Tevens gaat de docent in op de rol van de Operationeel Veiligheidskundige in de organisatie: hoe bed je deze rol in in het dagelijks werk/bevoegdheden/taken, verantwoordelijkheidsgebied en competenties, gelardeerd met praktijkverhalen vanuit bedrijven waar vele OVK’ers functioneren.

Docent
De heer mr Jan Harmen Kwantes

Datum en tijd
22 april 2020, 14.00 tot 20.30 uur met werkdiner

Locatie
Kantoor Gelling Publishing, Nieuwerkerk aan den IJssel

Kosten
€ 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon

Voor wie?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

Accreditatie
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier


7 mei 2020 – Werken in besloten ruimten

INHOUD DAG

 • Wat is een besloten ruimte?
 • Een analyse van de risico’s. Wat zijn de risico’s?
 • Wat zegt het Arbobesluit?
 • Overige wetgeving.
 • Voorbereidende werkzaamheden en
 • Werken in een besloten ruimte

Docent
De heer drs. Ing. Cees Muusse i.s.m. Infraspeed Maintenance

Datum en tijd
7 mei 2020, 14.00 tot 20.30 uur met werkdiner

Locatie
Kantoor Gelling Publishing, Nieuwerkerk aan den IJssel

Kosten
€ 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon

Voor wie?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

Accreditatie
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier


14 mei 2020 – ADM-beleid (Alcohol, Drugs en Medicijnen)

INHOUD DAG
De Operationeel veiligheidskundige heeft als belangrijke taken: het gevraagd en ongevraagd adviseren aan directie, management en leidinggevende rond veiligheidsmaatregelen en het implementeren van het VG beleid. Vele onderwerpen komen daarbij aan de orde zoals Arbo, arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen, gevaarlijke stoffen en nog veel meer. Maar doorgaans krijgen alcohol, drugs en medicijnen en de risico’s die deze vormen voor de werkveiligheid niet de juiste of helemaal geen aandacht.
Deze bijscholingsdag is erop gericht dit hiaat te dichten en bedoeld om de operationeel veiligheidskundige medewerkers die onder invloed zijn van alcohol, drugs en/of medicijnen te herkennen. Na de cursus kan de deelnemer:

 • vertellen welke groepen middelen er zijn;
 • vertellen wat veel voorkomende middelen zijn en onder welke groep middelen ze vallen;
 • vertellen wat de effecten zijn van de verschillende veel voorkomende middelen per middelengroep;
 • vertellen wat de risico’s zijn van de verschillende veel voorkomende middelen per middelengroep;
 • vertellen wat de risico’s zijn voor de uitvoering van werkzaamheden van de verschillende veel voorkomende middelen per middelengroep;
 • vertellen wat de uiterlijke kenmerken zijn van van de verschillende veel voorkomende middelen per middelengroep;
 • herkennen aan gedrag en uiterlijke kenmerken van welk middel een gebruiker mogelijk onder invloed is;
 • uiteenzetten waarom een leidinggevende ook bij twijfel handelt zoals in een situatie waarbij zeker is dat iemand onder invloed is van middelen;
 • vertellen hoe een compleet ADM beleid is opgebouwd;
 • uitleggen waar de privacywetgeving van invloed is op het te voeren ADM beleid;
 • uitleggen waarom voorlichting een belangrijke stap is binnen maatregelen om de risico’s van ADM op de werkvloer tegen te gaan;
 • Voorstellen doen om op de werkvloer de risico’s rond ADM tegen te gaan.

De trainer zorgt er op deze dag voor dat er ook ruimte is voor voorwaardelijke doelen:

 • De deelnemer is zich bewust van de eigen vooroordelen t.a.v. ADM;
 • er dient een veilig leerklimaat te zijn in de groep;
 • de hiërarchie in de leerdoelen staat vast;
 • het cognitieve programma biedt in voldoende mate ruimte aan eigen ervaringen en emoties.

Docent
Docent van Trafieq

Datum en tijd
14 mei 2020, 14.00 tot 20.30 uur met werkdiner

Locatie
Kantoor Gelling Publishing, Nieuwerkerk aan den IJssel

Kosten
€ 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon

Voor wie?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

Accreditatie
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier


20 mei 2020 – ISO-norm 45001

INHOUD DAG
De nieuwe ISO-norm 45001 over veilig en gezond werken en de opvolger van de OHSAS 18001. Het accent ligt op de cultuur van de organisatie/stakeholders en de voornaamste harde criteria. Aan de hand van casuïstiek volgt u de nieuwe route door de norm. Ook wordt ruim aandacht besteed aan de body of knowledge, de implementatie van dit nieuwe zorgsysteem en de consequenties van nieuwe accenten voor uw bedrijf.

Docent
De heer Wilfred Janssen HVK, lid Normcommissie ISO 45001.

Datum en tijd
20 mei 2020, 14.00 tot 20.30 uur met werkdiner

Locatie
Kantoor Gelling Publishing, Nieuwerkerk aan den IJssel

Kosten
€ 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon

Voor wie?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

Accreditatie
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier


Aanmeldformulier

Deelnemer informatieneeja

Bedrijfsinformatie